N700A Shinkansen Add-On Set (8) por Kato Nozomi N swbpal1045-Otros

N N700A Shinkansen Nozomi Add-On Set (8) por Kato